กระบอกกลมสั้น

5/5
รหัสสินค้า : 1019
ขนาดสินค้า : 7.5 X 7.5 X 14.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 30 X 44 X 43 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin