กระบวยด้ามกลม 18 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 411
ขนาดสินค้า : 18 X 29 X 8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / มัด
ขนาดของบรรจุ : 44 X 61 X 36 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin