กระบวยด้ามกลม 16 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 410
ขนาดสินค้า : 16 X 28 X 7.2 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / มัด
ขนาดของบรรจุ : 33.5 X 57 X 30 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin