กระบวยด้ามกลม 14 ซม.

5/5
รหัสสินค้า : 409
ขนาดสินค้า : 14 X 23.5 X 6.9 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / มัด
ขนาดของบรรจุ : 33 X 53 X 28 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin