United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

เหยือกน้ำ/ขวดน้ำ/กระติกน้ำ/แกลลอน

No.663 กระบอกน้ำอวกาศ 600 มล.

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 8.5 X 8.5 X 18 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 6 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 33 X 49.5 X 54.6 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
633746
594803
5 มิถุนายน 2014
23 เมษายน 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว