United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

เหยือกน้ำ/ขวดน้ำ/กระติกน้ำ/แกลลอน

No.577S กระบอกน้ำเหลี่ยมเล็กมีหู 1 ลิตร

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 10 X 19 X 16 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 4 โหล / ห่อ

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 40 X 65 X 34 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
595359
558642
5 มิถุนายน 2014
16 กุมภาพันธ์ 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว