United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

เหยือกน้ำ/ขวดน้ำ/กระติกน้ำ/แกลลอน

No.559 กระบอกน้ำบิ๊กแพ็ค

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 9 X 9 X 26 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 3 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 27 X 51 X 50.8 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
595364
558647
5 มิถุนายน 2014
16 กุมภาพันธ์ 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว