United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

เหยือกน้ำ/ขวดน้ำ/กระติกน้ำ/แกลลอน

No.468 ขวดน้ำ 8 นิ้ว

รายละเอียดของสินค้า
No.468T ขวดน้ำ 8 นิ้ว สีใส
No.468P ขวดน้ำ 8 นิ้ว พิมพ์ลาย

ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 12 X 12 X 20 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 6 โหล / ห่อ

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 21 X 46 X 85 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
597194
560454
5 มิถุนายน 2014
18 กุมภาพันธ์ 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว