United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

เหยือกน้ำ/ขวดน้ำ/กระติกน้ำ/แกลลอน

No. 1023 กระติกน้ำกลมคริสตัน

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง) = 9 x 9 x 18.50 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 6 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างxยาวxสูง) = 39 x 54.50 x 57 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
616413
578383
5 มิถุนายน 2014
23 มีนาคม 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว