United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

ถ้วยน้ำ

No.514 ถ้วยหูมิลาโน

รายละเอียดของสินค้า
No.514 ถ้วยหูมิลาโนสีใส
No.514P ถ้วยหูมิลาโนพิมพ์ลาย-หินอ่อน

ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 8.3 X 11 X 9 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 12 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 35.5 X 74 X 35 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
616447
578417
5 มิถุนายน 2014
23 มีนาคม 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว