United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

ถ้วยน้ำ

No.355 ถ้วยทรงสูงมีฝา

รายละเอียดของสินค้า
No.355T ถ้วยทรงสูงมีฝาสีใส
No.355P ถ้วยทรงสูงมีฝาพิมพ์ลาย

ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 7 X 7 X 14.5 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 12 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 30 X 66 X 31 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
633681
594738
5 มิถุนายน 2014
23 เมษายน 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว