United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

ถ้วยน้ำ

No.352 ถ้วยหูพันทิพย์

รายละเอียดของสินค้า
No.352 ถ้วยหูพันทิพย์สีหวาน
No.352A ถ้วยหูพันทิพย์ลายการ์ตูน
No.352P ถ้วยหูพันทิพย์พิมพ์ลาย

ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 7.5 X 9.5 X 7.6 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 12 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 27 X 44.5 X 45.8 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
633728
594785
5 มิถุนายน 2014
23 เมษายน 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว