United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

ถ้วยน้ำ

No.348 ถ้วยน้ำอาราเล่ใหญ่

รายละเอียดของสินค้า
No.348A ถ้วยน้ำอาราเล่ใหญ่สีหวาน
No.348P ถ้วยน้ำอาราเล่ใหญ่พิพม์ลาย

ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 9.5 X 9.5 X 16.4 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 6 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 30 X 56.5 X 68.5 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
595371
558654
5 มิถุนายน 2014
16 กุมภาพันธ์ 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว