United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

ถ้วยน้ำ

No.347 ถ้วยน้ำอาราเล่เล็ก

รายละเอียดของสินค้า
No.347A ถ้วยน้ำอาราเล่เล็กสีหวาน
No.347P ถ้วยน้ำอาราเล่เล็กพิมพ์ลาย

ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 8.5 X 8.5 X 14 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 6 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 33 X 49.5 X 49.5 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
538403
505315
5 มิถุนายน 2014
20 พฤศจิกายน 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว