United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

ขวดโหล/กระปุก

No.1034/3 ขวดโหลใสสูญญากาศ 800 มล.

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 9.5 X 9.5 X 16 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 4 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 31.7 X 42 X 64.5 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
554956
520621
5 มิถุนายน 2014
15 ธันวาคม 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว