United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กล่องบรรจุอาหาร/กล่องอเนกประสงค์

No.585 กล่องเครื่องมือใหญ่

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 15.2 X 30.7 X 11.5 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 1 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 32 X 46 X 47 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
633748
594805
5 มิถุนายน 2014
23 เมษายน 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว