United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กล่องบรรจุอาหาร/กล่องอเนกประสงค์

No.584-3 กล่องกลมเล็ก

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 14.5 X 14.5 X 7 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 3 โหล / ห่อ

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 52 X 78 X 20.5 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
538475
505387
5 มิถุนายน 2014
20 พฤศจิกายน 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว