United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กล่องบรรจุอาหาร/กล่องอเนกประสงค์

No.584-2 กล่องกลมกลาง

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 18 X 18 X 8.2 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 3 โหล / ห่อ

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 45 X 63 X 25 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
633829
594886
5 มิถุนายน 2014
23 เมษายน 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว