United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กล่องบรรจุอาหาร/กล่องอเนกประสงค์

No.537S ใหญ่ กล่องใสเหลี่ยม 3 ใบชุด

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 19.5 X 30.5 X 8 ซ.ม.
ประกอบด้วย:
กล่องใหญ่ - No.537/1
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 19.5 X 30.5 X 8 ซ.ม.
กล่องกลาง - No.537/2
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 16.8 X 27.8 X 6.5 ซ.ม.
กล่องเล็ก - No.537/3
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 14.4 X 24.8 X 5 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 1 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 32 X 38.5 X 47 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
633825
594882
5 มิถุนายน 2014
23 เมษายน 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว