United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กล่องบรรจุอาหาร/กล่องอเนกประสงค์

No.537-2 กล่องใสเหลี่ยมใบกลาง

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 16.5 X 27.5 X 7 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 2 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 33.5 X 55.5 X 38 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
595358
558641
5 มิถุนายน 2014
16 กุมภาพันธ์ 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว