United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กล่องบรรจุอาหาร/กล่องอเนกประสงค์

No.537-1 กล่องใสเหลี่ยมใบใหญ่

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 19 X 30 X 8 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 1 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 31.5 X 37.5 X 46 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
614547
576563
5 มิถุนายน 2014
20 มีนาคม 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว