United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กล่องบรรจุอาหาร/กล่องอเนกประสงค์

No.519 กล่องกลมใสลายสก็อตใบกลาง

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 17.5 X 17.5 X 16 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 1 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 35 X 51.5 X 33 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
538425
505337
5 มิถุนายน 2014
20 พฤศจิกายน 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว