United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กล่องบรรจุอาหาร/กล่องอเนกประสงค์

No.477 กล่องข้าวหมากใส

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 9 X 9 X 5 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 12 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 37 X 54 X 29 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
614560
576576
5 มิถุนายน 2014
20 มีนาคม 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว