United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กล่องกระดาษทิชชู่

No.426 กล่องทิชชู่โจ๊กกี้

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 14 X 15.5 X 16 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 4 โหล / ห่อ

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 41 X 49 X 61 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
633673
594730
5 มิถุนายน 2014
23 เมษายน 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว