United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กล่องกระดาษทิชชู่

No.346P กล่องทิชชู่ทานตะวันพิมพ์ลาย

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 14.3 X 14.3 X 13.3 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 4 โหล / ห่อ

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 37 X 50 X 58 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
555064
520721
5 มิถุนายน 2014
15 ธันวาคม 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว