United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กระบอกฉีดน้ำ

No.529 กระบอกฉีดน้ำเทอร์โบว์เอ็กซ์

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 10 X 10 X 23.5 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 6 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 26 X 58 X 73 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
539117
506008
5 มิถุนายน 2014
21 พฤศจิกายน 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว