United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กระบอกฉีดน้ำ

No.1029 กระบอกฉีดน้ำฟ๊อคกี้เล็ก

รายละเอียดของสินค้า
No.1029 กระบอกฉีดน้ำฟ๊อคกี้เล็กสี
No.1029T กระบอกฉีดน้ำฟ๊อคกี้เล็กสีใส

ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) = 8 X 8 X 19 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 6 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างXยาวXสูง) = 27 X 38.5 X 23.5 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
633768
594825
5 มิถุนายน 2014
23 เมษายน 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว