United Poly Product Company Limited


บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัด

กระบอกฉีดน้ำ

No. 671 กระบอกฉีดน้ำเบลล่า

รายละเอียดของสินค้า
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง) = 11.25 x 11.25 x 25 ซ.ม.

จำนวนบรรจุ = 3 โหล / กล่อง

ขนาดของบรรจุ (กว้างxยาวxสูง) = 25.60 x 70.50 x 45.20 ซ.ม.

*สีของสินค้าจริงอาจจะต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

  |  
Powered by Webiz!
uppthailand
uppthailand
uppthailand.com
633712
594769
5 มิถุนายน 2014
23 เมษายน 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@uppthailand.com

@bizshop.asia

@uppthailand.com

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว